Đặt đồ phong thủy gì ở bàn làm việc để công ty gặp may mắn và phát triển

Trên bàn làm việc của lãnh đạo thường có đặt những vật cát tường, chúng sẽ có tác dụng sinh vượng vận thế. Nhưng cần chú ý khi bố trí, nên đặt chúng bên phía trái bàn làm việc, so với chỗ ngồi làm việc. Nếu như phía trên hoặc phía sau bàn việc có […]