Điện lạnh

Kiểu xem

Số sản phẩm 12 24 ALL

  • Với nhiều tính năng hiện đại với khả năng diệt khuẩn, tự động làm sạch, tiết kiệm điện năng. Điều hòa Gree còn thu hút bởi sự đơn giản và bền bỉ với thời gian. Với mức giá hợp lý, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Điều hòa 1 chiều 12000 Btu Gree…

  • Với nhiều tính năng hiện đại với khả năng diệt khuẩn, tự động làm sạch, tiết kiệm điện năng. Điều hòa Gree còn thu hút bởi sự đơn giản và bền bỉ với thời gian. Với mức giá hợp lý, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Điều hòa 1 chiều 18000 Btu Gree…

  • Với nhiều tính năng hiện đại với khả năng diệt khuẩn, tự động làm sạch, tiết kiệm điện năng. Điều hòa Gree còn thu hút bởi sự đơn giản và bền bỉ với thời gian. Với mức giá hợp lý, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Điều hòa 1 chiều 24000 Btu Gree…

  • Với nhiều tính năng hiện đại với khả năng diệt khuẩn, tự động làm sạch, tiết kiệm điện năng. Điều hòa Gree còn thu hút bởi sự đơn giản và bền bỉ với thời gian. Với mức giá hợp lý, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Điều hòa 1 chiều 9000 Btu Gree…

  • Với nhiều tính năng hiện đại với khả năng diệt khuẩn, tự động làm sạch, tiết kiệm điện năng. Điều hòa Gree còn thu hút bởi sự đơn giản và bền bỉ với thời gian. Với mức giá hợp lý, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Điều hòa 2 chiều 9000 Btu Gree GWH09QB-K3NNC2H là…